Monthly Archives: June 2021

REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL GAMIFICATION @DEVTALKS REIMAGINED 2021

Art.1.Partile organizatoare Organizatorul concursului “Gamification @DevTaks Reimagined 2021” (“Concursul”) este S.C. Catalyst Solutions S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti, cu nr. la Registrul Comertului J40/4003/2005, CUI RO 17304500, operator de date cu caracter personal, inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. […]